Inspectie pijlers op de stormvloedkering met een manbakje.