Plaatsen van een chalet,deze woog 7 ton en werd geplaatst op 17 meter.